ARTIKEL 1 – PREAMBULE

De huidige voorwaarden die de toepasselijke voorwaarden bepalen tussen enerzijds Little Africans en anderzijds de personen die een aankoop wensen te doen via de website van Little Africans(https://littleafricans.com), hierna “de klant” genoemd.

ARTIKEL 1.A – IDENTIFICATIE

Bedrijfsnaam : Little Africans

Rechtsvorm van het bedrijf : Fysieke persoon

Naam : Mujawamariya Médiatrice

het hoofdkantoor : Rue de Wautier 122 bte 3 , 1020 Bruxelles

Email : info@littleafricans.com

Tel : 0476663281

website : www.littleafricans.com

BTW : BE0715794771

Register van rechtspersonen : Rechtbank van de Franstalige onderneming te Brussel


ARTIKEL 2 – TOEPASSING

De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via onze website https://littleafricans.com worden geplaatst.

Elke bestelling bij Little Africans houdt noodzakelijkerwijs de validatie van de algemene verkoopsvoorwaarden in en impliceert dus de aanvaarding ervan, onder voorbehoud.

Little Africans kan deze algemene verkoopvoorwaarden op elk moment wijzigen. De klant wordt verondersteld er kennis van te hebben genomen, alle clausules te hebben aanvaard en af te zien van voorrang op zijn aankoopvoorwaarden.

Tenzij het tegendeel wordt bewezen, zijn de door Little Africans geregistreerde gegevens het bewijs van alle transacties.


ARTIKEL 3 – BETALINGSVOORWAARDEN

3.1 De op de site https://littleafricans.com aangeboden producten zijn geldig binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. De aanwijzingen over de beschikbaarheid van het product staan op de site vermeld op het moment dat de bestelling wordt geplaatst. Deze informatie is echter slechts een indicatie en er kan een verschil blijven bestaan met de exacte waarde van onze voorraden.

3.2 De producten die worden aangeboden op de website https://littleafricans.com worden zo nauwkeurig mogelijk beschreven en gepresenteerd. Als er echter fouten of omissies zijn opgetreden in de presentatie van een product, kan de verantwoordelijkheid van Little Africans niet aansprakelijk worden gesteld.


ARTIKEL 4 – BESTELLING

4.1 De website https://littleafricans.com biedt u diverse artikelen ingedeeld naar productcategorie. Om een product te kopen, klikt u op de productfiche van uw keuze en klikt u op “toevoegen aan winkelmandje”. De klant moet dan zijn bestelling bevestigen en de betaling uitvoeren.

4.2 De verkoop wordt als definitief beschouwd wanneer Little Africans het volledige verschuldigde bedrag voor de verkoop heeft ontvangen, ongeacht de datum waarop de klant een bestelling op de site heeft geplaatst.

4.3 Dankzij zijn klantenaccount kan de klant de status van zijn bestelling volgen dankzij en trackingnummer dat enkel op aanvraag wordt verstrekt op info@littleafricans.com.


ARTIKEL 5 – PRODUCTPRIJZEN

5.1 De prijzen in de productcatalogus van de site https://littleafricans.com zijn uitgedrukt in EURO, inclusief BTW, en exclusief verzendkosten.

5.2 Elke verhoging van de BTW of elke nieuwe belasting die zou worden opgelegd tussen het tijdstip van de bestelling en het tijdstip van de levering zal aan de klant worden aangerekend.


ARTIKEL 6 – BETALINGSVOORWAARDEN

6.1 De klant is verplicht te betalen op de dag dat de bestelling wordt geplaatst.

6.2 Wat de betalingsmethoden betreft, beschikt de website https://littleafricans.com over een beveiligd betalingssysteem.

6.3Alleen de volgende betaalmiddelen worden geaccepteerd voor online betaling :

  • Betaling via PAYPAL
  • Bankoverschrijving naar onze ING België bankrekening
    IBAN : BE19 3601 0775 7912
    BIC : BBRU BE BB
    (Elke bestelling die via een bankoverschrijving wordt betaald, wordt gedurende 7 dagen na de validatie ervan gereserveerd. Na deze periode zal het worden geannuleerd. De klant wordt per e-mail op de hoogte gebracht).

6.4 In geval van verdenking van fraude behoudt Little Africans zich het recht voor om een procedure van bijkomende informatie te starten ten aanzien van de klant door verschillende bewijzen te vragen en, na deze procedure, elke bestelling of levering te annuleren of op te schorten.


ARTIKEL 7 – KOSTEN EN LEVERTIJDEN

Momenteel leveren wij onze artikelen alleen aan België, Frankrijk, Luxemburg, Canada en de Verenigde Staten.

7.1 De pakketten worden door Little Africans naar het door de klant opgegeven adres gestuurd, op eigen risico.

7.2 De leveringskosten worden aan de klant in rekening gebracht en zijn afhankelijk van de geografische locatie van de plaats van levering die op het moment van de bestelling is aangegeven, zie hieronder :

België, Frankrijk, Luxemburg, Canada en de Verenigde Staten: Berekend
Forfaitaire levering op basis van het aantal artikelen en het gewicht.

7.3 De levertijden die bij de bestelling zouden worden aangegeven, zijn louter indicatief. Het niet respecteren ervan kan in geen geval een schadeclaim van de klant rechtvaardigen, noch een annulering van de bestelling.

7.4 Retourneren: U bent verantwoordelijk voor de kosten van het retourneren van het artikel aan ons, tenzij er sprake is van een fout van onze kant of tenzij wij eerder een regeling hebben getroffen of een overeenkomst hebben gesloten om dit te doen.


ARTIKEL 8 – AFZIEN VAN AANKOOP

8.1 Overeenkomstig de wet van 06/04/2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming beschikt de consument over een herroepingstermijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag na de dag van levering om de gekochte producten die niet voor hem geschikt zijn, op zijn kosten, risico en gevaar terug te sturen.

8.2 Alleen producten die in perfecte staat worden geretourneerd in de originele verpakking kunnen worden teruggenomen. Een beschadigd product of de originele verpakking wordt niet geruild of terugbetaald.

8.3 In het geval dat de retourzending door Little Africans wordt gevalideerd, kan de klant ofwel een terugbetaling ofwel een omruiling van het product vragen.


ARTIKEL 9 – BESCHERMING VAN DE PRIVACY

9.1 In overeenstemming met de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten aanzien van de verwerking van privégegevens, zijn de persoonlijke gegevens die aan de klanten worden gevraagd voor het aanmaken van zijn account uitsluitend bestemd voor intern gebruik door Little Africans volgens ons [privacy_policy]. Little Africans zullen geen informatie aan derden verstrekken.

9.2 De klant heeft te allen tijde het recht om zijn persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen, te corrigeren en er bezwaar tegen te maken.


ARTIKEL 10 – BEVOEGDHEID

Elk rechtstreeks of onrechtstreeks geschil met de klant bij Little Africans valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken en gerechtshoven van Brussel. De contractuele relaties van Little Africans met de klant worden beheerst door het Belgische recht.